Kontaktpersoner

För Angereds bilkooperativ ekonomisk förening

Ordförande
Torbjörn Heed
Tel 0738-329351
E-post ordforande@angeredsbilkooperativ.se

Plusgiro
453 81 36-5